Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí: www.consorci.eu

 


Presentació

Pla de Promoció Estratègica dels Polígons d'Activitat Econòmica del Garraf

 


En un entorn ràpidament canviant i globalitzat, els territoris i les ciutats competeixen a nivell mundial. Un dels seus objectius principals ha de ser posicionar‐se i apostar per economies basades en nous models de desenvolupament cada cop més vinculats al coneixement, el talent mòbil i la inversió. Per aconseguir-ho, les ciutats i els territoris defineixen estratègies i projectes comuns per guanyar massa crítica i esdevenir més atractives, cohesionades i sostenibles en els àmbits econòmic i mediambiental.

En aquest context, l’elaboració d’estratègies de promoció econòmica territorial i supramunicipal per part d’agents públics i ens locals pren especial importància. El territori es construeix en l'espai compartit i la interacció entre diversos actors públics i privats que aporten coneixements i recursos. Aquests actors propicien el desenvolupament del territori en relació amb les seves pròpies trajectòries, visions de futur i contextos.

Des de NODE Garraf, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, es proposa una sessió de presentació del Pla de Promoció dels Polígons d'Activitat Econòmica del Garraf que han portat a terme conjuntament. La sessió, oberta a tothom, tindrà lloc el dimecres 10 de gener a les 11 del matí, a l'edifici Neàpolis a Vilanova i la Geltrú, només cal confirmar assistència.


Agenda
 

· Data: dimecres 10 de gener
· Lloc: Edifici Neàpolis · Vilanova i la Geltrú
· Organització: Agència de Desenvolupament · NODE Garraf


Amb el suport de:    
 


Amb la col·laboració de:
   
     


> Cal confirmar assistència al telèfon 93 810 07 22

 


Node Garraf · Agència de Desenvolupament
Av. de Cubelles, 88, 2a planta
08800 Vilanova i la Geltrú
agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat
www.nodegarraf.cat | www.garraftour.com