Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí


A qui s'adreça?

Monogràfic teòric i pràctic de 10 hores adreçat a professionals, estudiants i aficionats de diferents àmbits (docència, turisme, comunicació, ciències aplicades, fotografia, etc.) que vulguin aprofundir en la Fotografia Significativa com a eina de treball.


Quins són els objectius?

Té com a objectiu dotar els assistents amb coneixements acadèmics de la ciutat litoral i l’ús de tècniques fotogràfiques per tal d’obtenir imatges representatives i explicatives de l’espai geogràfic.

Els continguts permeten una aplicació pràctica, tant a l’activitat professional com a l’oci personal, cercant una millor visualització i comprensió del territori.


Programa


Divendres, 19 d’octubre

19h00 (a 20h30)
Presentació / Col·loqui
Els docents presentaran els continguts, objectius i materials necessaris per la realització de les activitats.
No són necessaris coneixements previs pel seguiment del curs.


Dissabte, 20 d’octubre

Primera part orientada a la introducció dels conceptes teòrics per tal de situar els participants dins el marc geogràfic de la ciutat litoral, així com de la importància de les tècniques fotogràfiques com a eina de treball i registre visuals dels objectes d’estudi dins l’espai geogràfic.

09h15
Visió de conjunt de la Ciutat Litoral. Diversitat d’espais i funcions. Necessitats i intervencions litorals. La resposta social i econòmica.

10h00
Definició de l’Espai Geogràfic. La simbiosi entre el Sistema d’Objectes i el Sistema d’Accions. Aplicació pràctica. Exemples de referència a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

10h45
Pausa. Cafè

11h00
Introducció a la Fotografia Significativa. Definició. Com cercar-la. Material tècnic.

12h00
Col·loqui docents/participants: preguntes, dubtes, intercanvi d’idees.

13h00
Dinar de treball
Ponència d’un expert convidat i col·loqui de sobretaula

15h30
Presentació de l’activitat pràctica. Selecció de l’equip.
Itinerari per la ciutat litoral. En el recorregut de 3h-4h explorarem l’espai geogràfic tal com s’ha introduït en les sessions teòriques. Les imatges com a recurs per a la captació del sistema d’objectes i el sistema d’accions. La síntesi visual. El treball a diferents escales (detall, camp i panoràmica).

20h30
Posada en comú de l’experiència. Valoració i clausura del curs.
Publicació dels treballs en xarxes socials o espai a concretar.Professorat


Tòfol Tobal

Geògraf especialitzat en les relacions port-ciutat.

Ha format part de diversos equips de recerca (UB) sobre el desenvolupament del sector serveis en les ciutats portuàries, així com en estudis de camp sobre el port de Vilanova i la Geltrú.

Guia tècnic arreu del món, amb experiència a l’Àfrica del Nord, l’Àrtic, Illes de l’Atlàntic Nord, Àsia central i Sibèria... ha combinat geografia i viatges per copsar la síntesi del lloc i del paisatge. Actualment, es docent en diferents nivells educatius.

Podeu conèixer les seves activitats i projectes a www.portgeography.com


Rafa Ariño

Fotògraf multidisciplinari.

Ha treballat a La Vanguardia, el diari Segre i l’agència Alfaquí, entre d'altres, i per a diverses agències de moda i publicitat.

Ha viatjat pels cinc continents durant 7 anys amb l’equip Lleida World Extrem, de Sibèria al Iemen, d'Etiòpia a Ushuaia, Socotra i del Bàltic a Tarifa. En cadascun dels viatges va tenir el privilegi de fotografiar i conviure amb cultures molt diverses per tal de poder ensenyar amb la seva càmera les condicions precàries de la seva existència. Ha produït documentals i publicacions diverses.

Podeu conèixer el seu bagatge a rafa-arinyo.com/viajesDades d'interès

Lloc:
· FEGP · Vilanova i la Geltrú
· Entorn portuari de Vilanova i la Geltrú


Calendari:
· Divendres 19 d'octubre de 2018, de 19h a 20h30
· Dissabte 20 d’octubre de 2018, de 9h a 20h30


Matriculació

· Matrícula general: 130 €

Matrícula oberta a un màxim de 15 alumnes

Empreses. Consulteu en cas que disposeu de crèdit formatiu.

Els descomptes no són acumulables.


Caldrà sol·licitar inscripció a info@ede.cat o bé al tel. 938 106 700.